Toonsoort

Uit gitaar
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De toonsoort waarin je een deuntje speelt hangt vast aan de toonladder. De toonladder bepaalt welke noten voorkomen, en daarmee de akkoorden waarmee je de toonladder kunt afdekken.

Het majeurakkoordenschema hieronder bestaat uit: IV - I - V7

Het mineurakkoordenschema hieronder gebruikt: IIm - VIm - VII7

Toonsoort toonladder Majeur Mineur Jazzschema
C C, D, E, F, G, A, B, C F - C - G7 Dm - Am - E7

CΔ - Dm7 - Em7 - FΔ - G7 - Am7 - BØ

C# Cis, Dis, F, Fis, Gis, Ais, C, Cis F# - C# - G#7 D#m - A#m - F7

C#Δ - D#m7 - Fm7 - F#Δ - G#7 - A#m7 - CØ

D D, E, Fis, G, A, B, Cis, D G - D - A7 Em - Bm - F#7

DΔ - Em7 - F#m7 - GΔ - A7 - Bm7 - C#Ø

Eb Es, F, G, As, Bes, C, D, Es A♭ - E♭ - B♭7 Fm - Cm - G7

E♭Δ - Fm7 - Gm7 - A♭Δ - B♭7 - Cm7 - DØ

E E, Fis, Gis, A, B, Cis, Dis, E A - E - B7 F#m - C#m - G#7

EΔ - F#m7 - G#m7 - AΔ - B7 - C#m7 - D#Ø

F F, G, A, Bes, C, D, E, F B♭ - F - C7 Gm - Dm - A7

FΔ - Gm7 - Am7 - B♭Δ - C7 - Dm7 - EØ

F# Fis, Gis, Ais, B, Cis, Dis, F, Fis B - F# - C#7 G#m - D#m - A#7

F#Δ - G#m7 - A#m7 - BΔ - C#7 - D#m7 - FØ

G G, A, B, C, D, E, Fis, G C - G - D7 Am - Em - B7

GΔ - Am7 - Bm7 - CΔ - D7 - Em7 - F#Ø

G# Gis, Ais, C, Cis, Dis, F, G, Gis C# - G# - D#7 A#m - Fm - C7

G#Δ - A#m7 - Cm7 - C#Δ - D#7 - Fm7 - GØ

A A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A D - A - E7 Bm - F#m - C#7

AΔ - Bm7 - C#m7 - DΔ - E7 - F#m7 - G#Ø

Bes Bes, C, D, Es, F, G, A, Bes E♭ - B♭ - F7 Cm - Gm - D7

B♭Δ - Cm7 - Dm7 - E♭Δ - F7 - Gm7 - AØ

B B, Cis, Dis, E, Fis, Gis, Ais, B E - B - F#7 C#m - G#m - D#7

BΔ - C#m7 - D#m7 - EΔ - F#7 - G#m7 - A#Ø

Er zijn hier geen dubbelkruisen/mollen genoteerd, en E#, B#, Cb en Fb zijn ge-enharmoniseeerd naar resp. F, C, B en E

Lang niet alle toonsoorten spelen even prettig op gitaar, iets wat vooral te maken heeft met de stemming van de gitaar. Gitaar-vriendelijke toonsoorten zijn vooral die toonsoorten die gebruik kunnen maken van open snaren van de gitaar. Een toonsoort als Em heeft voor het belangrijkste akkoord Em - 4 open snaren, voor Am, 3 open snaren en alleen het B7 moet het met 1 open snaar doen.

Hier boven zie je al dat er steeds een majeur en en mineur toonsoort naast elkaar staan; beide toonsoorten gebruiken (vrijwel) dezelfde toonladder; de toonsoort-Am is de relatieve mineur van de toonsoort-C.

Zie ook